Izolacja dachu z betonu


Canada Waterproof System oferuje szybką i prostą hydroizolację  dachu z betonu.  Nakładamy cienką, maksymalnie  2 mm membranę. Membrana jest elastyczna i UV odporna co gwarantuje długotrwałość użytkowania dachu. Elastomer bitumiczny ma tzw pamięć kształtu co pozwala mu “pracować” wraz z warstwami z, którymi się styka. Z powodzeniem jest używany w konstrukcjach dachów odwróconych. 

Inspekcja

Niewłaściwie przygotowane powierzchnie mogą spowodować skrócenie żywotności i wydajność powłoki membranowej. Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić gruntowną inspekcję dachu w celu sprawdzenia przyczepności i integralności powłoki. Co najmniej należy potwierdzić:

 • Solidność i wytrzymałość istniejącej warstwy dachowej

 • Powierzchnia musi być wolna od wad. Szczeliny i ubytki powyżej 4 mm muszą być wypełnione gumą w płynie CWS R lub CWS F ( bez UV odporności)  i odpowiednio wzmocnione geowłókniną poliestrową

 • Odwodnienie powierzchni dachu musi działać prawidłowo.

 • Aby określić obecność nasycenia wody wynikającego z istniejących wycieków, można pobrać próbki powierzchni i przeprowadzić test wilgotności lub alternatywnym testem jest przyklejenie w kilku miejscach na dachu kawałków folii której brzegi szczelnie przyklejamy do powierzchni dachu za pomocą „szarej taśmy” Po 48 godzinach odklejamy folie i oglądamy czy jest wilgoć na spodniej stronie folii lub miejsce przyklejenia folii jest zdecydowanie ciemniejsze. Jeśli wilgoć zostanie zaobserwowana z aplikacją czekamy do wysuszenia betonu, ponawiamy test wilgotności  jeszcze raz wysuszyć i powtórzyć test wilgotności. Uwaga: nie jest to dokładny test, ale wskazuje na problem wilgotności warstwy dachowej.

 • Jeśli na powierzchni dachu jest już położona poprzednia izolacja należy pokryć fragment jej używając CWS R i sprawdzić jak płynna guma z nią współpracuje.

Przygotowanie powierzchni dachu

Elastomer Bitumiczny musi być aplikowany na czystej, suchej i gładkiej powierzchni, bez ostrych krawędzi, wykwitów pleśni lub mchów, brudu, oleju, smaru, smoły węglowej, mastyksu,  łuszczącej się farby, silikonu itp. Zaleca się umycie dachu używając myjki ciśnieniowej.

 • Powierzchnia przed aplikacją musi być sucha

 • Powierzchnia musi być wolna od wad. Szczeliny i ubytki powyżej 4 mm należy   wypełnić gumą w płynie CWS R lub CWS F  i odpowiednio wzmocnić geowłókniną poliestrową

 • Oczyścić i usunąć luźną rdzę z metalowych powierzchni.

 • Przygotować przewody/rury metalowych /PCV poprzez przetarcie np. papierem ściernym lub piaskowanie do głębokości/wysokości 10 cm od poziomu

 • Zamontować osłony ochronne nad odpływamy odprowadzającymi wodę z dachu aby ich nie zakleić gumą.

 • Zabezpieczyć krawędzie dachu/okna itp. aby uniknąć zabrudzenia w trakcie natryskiwania

 • Wszelkie prace zabezpieczające i przygotowawcze w tym zabezpieczenia CWS R musza być wykonane na 24 godziny przed rozpoczęciem natrysku CWS 1000N

Nałożenie podkładu bitumicznego na beton

W celu zwiększenia przyczepności gumy do betonu należy całą powierzchnie przemalować podkładem bitumicznym może być na bazie wody ale głębiej wnika na bazie rozpuszczalnika. Po wyschnięciu lub odparowaniu rozpuszczalnika  przystąpić do dalszych prac.

Obróbka detali dachu.

Trzywarstwowa metoda używana jest do zabezpieczenia wszelkiego rodzaju pęknięć  i dziur w powierzchni dachu. Służy też do zabezpieczenia szczególnie narażonych na przeciekanie miejsc na dachu (styk dach-attyka, dach-komin  mocowania odgromu, instalacji klinatyzacyjnej, anten, wpustów rur odwadniających ). Do pracy używamy elastomeru bitumicznego CWS R  oraz różnej szerokości kawałków geowłókniny poliestrowej ( 80-100 g/m2)

 1. Dokonać pomiaru miejsca nakładania i odpowiednio przyciąć tasmę z geowłókniny tak aby taśma była dłuższa o 5-10 cm od miejsca zabezpieczanego 

 2. Nałożyć (pędzel, wałek) CWS R na powierzchnie zabezpieczanego fragmentu dachu zachowując zapas 5 cm

 3. Przyłożyć geowłókninę do posmarowanej powierzchni

 4. Posmarować powierzchnię geowłókniny dokładnie pokrywając ja warstwą CWS, wszelkiego rodzaju „bąble” i nierówności wynikające z zawinięcia się geowłókniny należy zlikwidować poprzez dociśnięcie wałkiem lub nacięcie i ponowne pomalowanie.

 5. Po wstępnym wyschnięciu nanieść kolejną warstwę CWS R

Zabezpieczenie krawędzi dachu i obróbki blacharskiej. Zastosowanie odpowiedniej techniki zależy od stanu i techniki zastosowanej na dachu. Zniszczoną obróbkę blacharską należy wymienić, wcześniej pod nią zabezpieczając powierzchnie metoda trójwarstwową. W wielu przypadkach, jeżeli nie ma ostrych krawędzi, można blacharkę dachową bezpośrednio pokryć gumą CWS R odpowiednio wzmacniając ją geowłókniną.

Aplikacja produktu:

Zalecana finalna grubość powłoki po wyschnięciu to 1,4-2mm mm dla gumy w płynie do natrysku (CWS 1000N). Co przekłada się na na 2-3 litry zużycia materiału na m2.  Do natrysku służy specjalnie skonstruowana maszyna. W trakcie natrysku strumień elastomeru miesza się z katalizatorem uruchamiając proces polimeryzacji. Produkt od razu przywiera do powierzchni (nie ścieka) Powierzchnie pionowe pokrywamy produktem natryskując od dołu do góry.

Uwaga: Stosowanie produktów w bezpośrednim nasłonecznieniu w temperaturach powyżej + 30 ° C może powodować powstawanie pęcherzy. W ekstremalnych środowiskach cieplnych należy stosować produkty rano lub wieczorem. Należy też zapewnić suche podłoże, ponieważ uwolniona wilgoć może powodować powstawanie pęcherzy.

 • Natryskując CWS 1000N należy pokryć wszystkie miejsca wcześniej przygotowane metodą trójwarstwową. W trakcie natrysku pamiętać, aby katalizator tworzył mgłę mieszając się z mgłą elastomeru bitumicznego. W przypadku pomyłkowego natryskania części powierzchni dachu tylko katalizatorem należy takie miejsce umyć i wysuszyć  i dopiero wtedy natryskać CWS1000N . W innej sytuacji grozi to odwarstwieniem się gumy od powierzchni. Nanoszenie CWS R na nową nie wyschniętą membranę CWS 1000N nie jest rekomendowane. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba naprawy uszkodzonej membrany należy wcześniej porządnie spłukać aby ją oczyścić  z pozostałości katalizatora i wysuszyć. 

Czas schnięcia:

 • Czas uzyskania pełnego utwardzenia zależy od temperatury oraz wilgotności.  Minimalny okres to 24-48 godzin  przy 20 stopniach Celcjusza oraz 50% wilgotności dla grubości membrany 2 mm. Czas schnięcia można przyspieszyć poprzez nawiew i ogrzewanie. Jeżeli spodziewany jest deszcz należy przełożyć natrysk na kolejny dzień

ZNAJDŹ NAS:

SZYBKI KONTAKT:

Verified by MonsterInsights